Ultimele postări Forum

  • No posts to display.

Finantare 2014 - 2020

Finantare Apicola
In cadrul intalnirii cu fermierii din sectorul vegetal si cei din zootehnie, care a avut loc azi la ...
Programul National Apicol
Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013 CAPITOLUL IScopul Programului n...
Fonduri Europene
Prin noul PNDR 2014-2020, tinerii fermieri vor putea accesa fonduri europ...

Fonduri Europene

Prin noul PNDR 2014-2020, tinerii fermieri vor putea accesa fonduri europene nerambursabile în valoare de până la 50.000 de euro, pentru a începe o afacere la țară.  Prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi sau conducători unici ai unei exploataţii agricole.

În procesul de instalare, tânărul fermier trebuie să aibă în vedere următorii paşi:

  • Înregistrarea tânărului fermier ca microîntreprindere sau întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;
  • Elaborarea unui plan de afaceri pentru înfiinţarea unei exploataţii agricole care va demonstra că exploataţia va atinge o dimensiune economică de cel puţin 12 000 S.O., pe care tânărul fermier urmează să se instaleze;
  • Depunerea cererii de finanţare împreună cu planul de afaceri, documente doveditoare privind baza materială cu bunuri imobile deţinute la momentul depunerii cererii de finanţare şi angajamentul ca în termen de maximum 9 luni de la momentul deciziei de finanţare va demara implementarea planului de afaceri;
  • Îndeplinirea în maxim trei ani a obiectivelor propuse în planul de afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice (SO) propuse, reprezentând momentul instalării tânărului fermier.

Valoarea totală a proiectului implementat cu fonduri europene nerambursabile este de 40.000 de euro. Dintre activitățile vizate, au fost realizate achizițiile de teren, urmând ca acestea să fie trecute în proprietatea beneficiarei.

Ca impact la nivel local și regional, proiectul contribuie la încurajarea activităților agricole desfășurate de tineri, la diversificarea producției și creșterea locurilor de muncă în sectorul agricol, fiind create două locuri de muncă prin acest proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile.

Informare referitoare la sesiunea 01/ 2015 a cererii de proiecte aferente sM4.1 și sM6.1 

 

Lista spețelor de comunicare privind accesarea  PNDR 2020

Listă întrebări și răspunsuri potențiali beneficiari PNDR 2014-2020 privind submăsurile 4.1, 4.1a și 6.1

 
 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:
· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

·  Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

·  Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

BENEFICIARII:
· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
 -  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;