Finantare 2014 - 2020

HOTARARE NR. 367 DIN 27 MAI 2015

Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. I Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 


4. La punctul 23, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

...

f) miere naturala care se incadreaza la codul NC 04090000;