Finantare 2014 - 2020

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

                                               afir     Afir2     guvern     PNADR   

  

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

SUBMĂSURA 6.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

– Sesiunea 2017 – depunere on-line

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EURO PEAN AGRICO L PENT RU DEZVO LTA RE RURA L Ă

E U R O P A I N V E S T E Ș T E Î N Z O N E L E R U R A L E

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

 

SUBMĂSURA 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

                                                 afir   Afir2   guvern    PNADR

 

 

 

G H I D U L  S O L I C I T A N T U L U I

SUBMĂSURA 6.1

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

– Sesiunea 2017 – depunere on-line

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

F O N D U L E U R O P E A N A G R I C O L P E N T R U D E Z V O L T A R E R U R A L Ă

E U R O P A  I N V E S T E Ș T E  Î N  Z O N E L E  R U R A L E

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”