Finantare 2014 - 2020

Ordinul nr. 251/2017

Ordin de ministru pentru apicultori! 

Un element important stipulat de noul proiect vizează confecţionarea panoului de identificare al stupinelor şi a mijloacelor de identificare a stupilor, ambele fiind în responsabilitatea apicultorului care va respecta anumite elemente tehnice.

Panoul de identificare al stupinelor:

  • să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă;
  • să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;
  • să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime;
  • datele se înscriu astfel: în partea superioară numele apicultorului, adresa vetrei permanente, în centru codul stupinei şi după caz, în partea inferioară tipul stupinei: elită, multiplicare, producţie. În afara acestor date  se poate adăuga sigla sau însemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/însemnele caracteristice ale apicultorului;
  • caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului.

HOTARAREA NR. 213 DIN 17 MARTIE 2010

Hotararea nr. 213 din 17 martie 2010

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 198 din 29 martie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

HOTARAREA NR. 556 DIN 28 MAI 2008

privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 416 din 3 iunie 2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI „Dispozitii speciale privind sectorul apicol" a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, precum si cu ale Deciziei Comisiei Europene din 17 august 2007 privind aprobarea Programului de imbunatatire a productiei si a comercializarii produselor apicole, elaborat de Romania in temeiul Regulamentului Consiliului nr. 797/2004, avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ORDIN NR. 119 DIN 25 MAI 2011

ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011

pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
Având în vedere prevederile Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 95.348 din 5 mai 2011, in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Date Contact

Link-uri Utile

Newsletter

Fiți la curent cu cele mai recente noutati din apicultura si nu numai:

Social Facebook Widget